tài liệu môn hóa học 1

Tài liệu môn Hóa học 1

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Hóa học 1 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Sách cơ sở cấu tạo chất – Ng Đình Chi

2. Slide bài giảng hóa học 1

3. Đề thi giữa kỳ, cuối kỳ hóa học 1

Hình ảnh đề thi là định dạng webp mở trên trình duyệt. Để thuận tiện bạn có thể chuyển đổi sang định dạng JPG tại: https://convertio.co/vn/webp-jpg/

4. Tài liệu ôn thi giữa kỳ

5. Tài liệu ôn thi cuối kỳ

6. Tài liệu tham khảo khác

Tài liệu môn Qúa trình thiết bị 3 – Hóa công 3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top