KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Tài liệu môn Kế toán quản trị

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn kế toán quản trị mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng kế toán quản trị

Trong thư mục bên dưới gồm có 3 bộ bài giảng: bài giảng cô Mai Chi, cô Phương Dung và bài giảng của viện trên LMS (mới). mọi người vào xem nhé.

2. Bài tập môn học

Trong thư mục bao gồm một số bài tập, file Asss bài tập trên Microsoft Teams

3. Sách bài tập KTQT Huỳnh Lợi

SÁCH BÀI TẬP Kế toán quản trị

4. Câu hỏi trắc nghiệm

5. Đáp án lms

6. Tài liệu ôn thi CK

7. Bài tập nhóm (báo cáo)

Tài liệu môn Vật liệu kỹ thuật, lựa chọn và sử dụng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top