CƠ HỌC KỸ THUẬT CTTT

Tài liệu môn cơ học kỹ thuật 1 CTTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Cơ học kỹ thuật 1 dành cho CTT mà mình sưu tầm được. Ngoài ra mọi người có thể tham khảo thêm tài liệu của chương trình thường nhé.

1. Bài tập Cơ học kỹ thuật 1 CTTT

Trong thư mục bao gồm nhiều file khác nhau, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Bài giảng cơ học kỹ thuật ME2112

Có 2 bộ bài giảng cơ học kỹ thuật phần động học, cơ học kỹ thuật phần tĩnh học bằng tiếng anh. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

3. Bài tập cơ học kỹ thuật ME2112 CTTT

Trong thư mục bao gồm đề các bài tập bằng tiếng anh và có bản tiếng việt nhé. Toàn bộ trong thư mục

Tài liệu môn Cơ học kỹ thuật 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top