Cơ học kỹ thuật 1

Tài liệu môn Cơ học kỹ thuật 1

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Cơ học kỹ thuật 1 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học Cơ học kỹ thuật 1

Bài giảng của T.Trung bao gồm nhiều file để trong cùng một thư mục. Ở đây mình chỉ demo một file nên chi tiết các bạn vào thư mục trên để xem nhé.

 

2. Bài tập + bài tập lý thuyết

3. Tổng hợp các đề thi môn cơ học kỹ thuật 1

Tài liệu môn Chương trình dịch

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top