tài liệu môn Chương trình dịch - đại học bách khoa hà nội

IT4180 – Tài liệu môn Chương trình dịch

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng môn chương trình dịch

Ở đây mình chỉ demo một file, chi tiết thì các bạn xem trong thư mục nhé!

Tài liệu môn Chi tiết máy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top