Tài liệu môn Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí (HUST)

Tài liệu môn Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí (HUST)

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn IT4440 Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí của Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Slide bài giảng Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí

Các bạn xem toàn bộ bài giảng Xtrong thư mục nhé

BÀI GIẢNG Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí

Tài liệu môn Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo (HUST)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top