Tài liệu môn Điện toán đám mây - Cloud Computing (HUST)

Tài liệu môn Điện toán đám mây – Cloud Computing (HUST)

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn Điện toán đám mây – Cloud Computing của Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Giáo trình môn học

2. Slide bài giảng điện toán đám mây

Các bạn xem toàn bộ bài giảng trong thư mục nhé

bài giảng Điện toán đám mây - Cloud Computing (HUST)

Tài liệu môn Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí (HUST)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top