Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo hust

Tài liệu môn Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo (HUST)

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo của Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Slide bài giảng

Các bạn xem toàn bộ bài giảng trong thư mục nhé

Tài liệu môn Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (HUST)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top