Cấu trúc dữ liệu và thuật toán HUST

Tài liệu môn Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (HUST)

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn Cấu trúc dữ liệu và thuật toán của Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Slide bài giảng

Trong thư mục này bao gồm nhiều bài giảng của các thầy cô. Các bạn vào xem và tải nhé

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán HUST

2. Bài tập

3. Đề thi cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Thư mục bên dưới tổng hợp các đề thi cấu trúc dữ liệu và thuật toán cho các bạn học nhé.

Đề thi cấu trúc dữ liệu và thuật toán

4. Cheatsheet

5. CTDL&GT C++

6. Độ phức tạp thuật toán

7. Giáo trình

8. Tài liệu HUST DS&A Lab

9. Tài liệu thực hành

10. Tài liệu trắc nghiệm

Tài liệu môn Các hệ thống phân tán và ứng dụng (HUST)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top