Khóa học React query thực chiến siêu dễ 2023 (TanStack Query) PRO

Khóa học React query thực chiến siêu dễ 2023 (TanStack Query) PRO

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học React query thực chiến siêu dễ 2023 (TanStack Query) PRO. Thành thạo mutations, cơ chế hoạt động của cache,useQuery, useInfiniteQuery, làm việc với JWT,… trong React query.

Nội dung khóa React query thực chiến siêu dễ 2023

React Query (còn được gọi là TanStack Query) đã trở thành giải pháp để quản lý server state trong các ứng dụng React giúp tối ưu performance và tăng trải nghiệm người dùng.

Trong thực tế, nếu bạn đang sử dụng Redux chỉ để quản lý dữ liệu từ máy chủ (server state), React Query có thể thay thế Redux trong việc này.  Và để quản lý server state, React Query là một thư viện đơn giản và mạnh mẽ hơn nhiều so với Redux.

Những gì bạn sẽ học

  • Biết cách sử dụng react query lastest version, mutations và nắm rõ cơ chế cache
  • Sử dụng React query để phân trang, load infinite data, tối ưu trải nghiệm người dùng
  • Biết cách xử lý access_token và refresh_token trong react query
  • Nắm rõ các hooks như: useQueries, useQuery và những kiến thức quan trọng khác,…
  • Thành thạo sử dụng react query để quản lý các server state
  • Biết cách tối ưu performance và tăng độ trải nghiệm người dùng

Đối tượng của khóa học này:

  • Những người muốn tìm hiểu về React query
  • Lập trình viên React muốn tìm hiểu một công cụ mạnh mẽ để quản lí server state.

Tải khóa React query thực chiến siêu dễ 2023

Nguồn: https://www.udemy.com/course/react-query-sieu-de-2023-tanstack-query-lap-trinh-that-de/

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top