Phương pháp phân tích định lượng – Quantitative Analysis (QA) & Trading

Phương pháp phân tích định lượng – Quantitative Analysis (QA) & Trading

Dưới đây là file tóm tắt Phương pháp phân tích định lượng – Quantitative Analysis (QA) & Trading trong thị trường chứng khoán mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

Tổng quan về tài liệu Phương pháp phân tích định lượng – Quantitative Analysis & Trading

File tài liệu tóm tắt nhanh giới thiệu về phương pháp phân tích định lượng – Quantitative Analysis (QA) & Trading (ứng dụng cho thị trường chứng khoán Việt Nam) từ nhóm Nghiên cứu AI Cafe¹ với các nội dung:

  • Lịch sử của phương pháp phân tích định lượng
  • Phân tích định lượng trên thế giới & Việtnam
  • Ví dụ phân tích Định Lượng (TTCK USA & Thế giới)
  • Ví dụ phân tích Định Lượng (TTCK Vietnam)

Hy vọng sẽ giúp cộng đồng hiểu hơn về PP phân tích định lượng!

Download tài liệu và webinar record

Webinar record

Tài liệu môn Giai tích 2 CTTT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top