Khóa học Phân Tích Và Xử Lý Dữ Liệu Với Phần Mềm R

Khóa học Phân Tích Và Xử Lý Dữ Liệu Với Phần Mềm R

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Phân Tích Và Xử Lý Dữ Liệu Với Phần Mềm R. Khóa học cung cấp kiến thức phân tích và xử lý dữ liệu thống kê sử dụng phần mềm R.

Nội dung khóa Phân Tích Và Xử Lý Dữ Liệu Với Phần Mềm R

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm vững phần mềm R để phân tích thống kê và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả và dễ dàng. Bạn sẽ được học qua các video bài giảng chi tiết, bài tập và project thực tế để củng cố và áp dụng kiến thức.

Với khóa học, bạn sẽ có được những kỹ năng quan trọng cho công việc và tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng. Bạn cũng sẽ có động lực hơn để hoàn thành khóa học và đóng góp cho mình cải thiện khóa học tốt hơn.

Khóa học sẽ chia thành các phần chính sau:

 • – Giới thiệu về phần mềm R, cách thiết lập môi trường làm việc và cài đặt.
 • – Các cấu trúc dữ liệu cơ bản trong R: véc-tơ, ma trận, danh sách (list), data frame.
 • – Xử lý số liệu dạng ký tự và dạng ngày tháng.
 • – Sử dụng dplyr trong phân tích và xử lý số liệu.
 • – Import và export dữ liệu từ Excel vào R và ngược lại.
 • – Trình bày số liệu bằng biểu đồ.
 • – Phân tích thống kê trên R.
 • – Các cấu trúc lập trình cơ bản trong R: vòng lặp for, vòng lặp while, điều kiện (if then else), tạo hàm số.
 • – Xây dựng các mô hình dự báo thống kê (hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic,…).
Khóa học Phân Tích Và Xử Lý Dữ Liệu Với Phần Mềm R

Những gì bạn sẽ học

 • Cách phân tích và xử lý dữ liệu; phân tích thống kê trên R
 • Phương pháp trình bày số liệu bằng đồ thị
 • Xây dựng các mô hình dự báo thống kê
 • Code mẫu trên R để dễ dàng tham khảo và thực hành
 • Hệ thống bài tập, project thực hành
 • Hỏi đáp thắc mắc trong phần Q&A

Đối tượng của khóa học này:

 • Bất cứ ai quan tâm đến lĩnh vực khoa học số liệu hoặc cần nâng cao kỹ năng về phân tích và xử lý số liệu
 • Muốn tìm hiểu về phân tích số liệu, xây dựng mô hình thống kê bằng phần mềm R

Tải khóa Phân Tích Và Xử Lý Dữ Liệu Với Phần Mềm R

Nguồn: https://www.udemy.com/course/phan-mem-r/

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top