Khóa học Cơ Sở Dữ Liệu Phân tán MSSQL, C#, DevExpress

Khóa học Cơ Sở Dữ Liệu Phân tán MSSQL, C#, DevExpress

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Cơ Sở Dữ Liệu Phân tán MSSQL, C#, DevExpress. Khóa học cung cấp cho bạn kiến thức về cơ sở dữ liệu phân tán và xây dựng ứng dụng Quản Lý Điểm Sinh Viên Hệ Tín Chỉ.

Nội dung khóa Cơ Sở Dữ Liệu Phân tán MSSQL, C#, DevExpress

Khóa học “Xây dựng hệ thống quản lý điểm sinh viên với SQL Server và DevExpress” sẽ giúp bạn nắm được các kỹ năng và công nghệ để phát triển một hệ thống quản lý điểm sinh viên phân tán và hiệu quả. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách phân tán Database với SQL Server thành 4 server, tạo các login và phân quyền truy cập vào hệ thống.

Bạn cũng sẽ được hướng dẫn viết Store producer trong SQL Server để tăng hiệu suất của hệ thống. Đồng thời, khóa học cũng sẽ giới thiệu cho bạn framework DevExpress để xây dựng UI cho ứng dụng của mình.

Trong quá trình học, bạn sẽ được làm quen với ngôn ngữ lập trình C# và Visual Studio, các công cụ phổ biến trong việc phát triển ứng dụng Windows. Bên cạnh đó, bạn sẽ hiểu về nghiệp vụ Quản Lý Điểm Sinh Viên Hệ Tín Chỉ và học cách xây dựng báo cáo in ấn ra file PDF với XtraReport.

Bạn sẽ được học về:

  • Phân tán Database với SQL Server thành 4 server
  • Phân quyền, tạo login trong SQL Server
  • Viết Store producer trong SQL Server
  • Sử dụng framework DevExpress trong xây dựng UI
  • Làm quen với ngôn ngữ C#
  • Làm quen với Visual Studio
  • Hiểu về nghiệp vụ Quản Lý Điểm Sinh Viên Hệ Tín Chỉ
  • Xây dựng báo cáo in ấn ra file PDF với XtraReport
nội dung Khóa học Cơ Sở Dữ Liệu Phân tán MSSQL, C#, DevExpress

Yêu cầu khóa học:

  • Bạn cần biết về ngôn ngữ C#, OOP, Visual studio, Database SQL Server

Với khóa học này, bạn sẽ có cơ hội trang bị cho mình các kỹ năng và kiến thức cần thiết để xây dựng một hệ thống quản lý điểm sinh viên phân tán, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Nội dung khóa Cơ Sở Dữ Liệu Phân tán MSSQL, C#, DevExpress

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top