Khóa học Phân tích chuỗi thời gian trong kinh tế - tài chính

Khóa học Phân tích chuỗi thời gian trong kinh tế – tài chính

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Phân tích chuỗi thời gian trong kinh tế – tài chính. Khóa học cung cấp cho bạn các kỹ năng phân tích chuỗi thời gian và xây dựng mô hình dự báo chuỗi thời gian trong kinh tế – tài chính.

Nội dung khóa Phân tích chuỗi thời gian trong kinh tế – tài chính

Dữ liệu chuỗi thời gian là dữ liệu của các biến số biến đổi theo thời gian, ví dụ như GDP của một nước, giá cổ phiếu của một công ty, doanh thu của một doanh nghiệp.

Phân tích chuỗi thời gian sẽ giúp nhận ra những hình thái, từ đó có thể sử dụng để xây dựng các mô hình dự báo chuỗi thời gian.

Khóa học này giới thiệu các mô hình cơ bản để phân tích và dự báo chuỗi thời gian. Bạn sẽ có được những công cụ định lượng hiệu quả để ứng dụng trong phân tích – dự báo kinh tế vĩ mô, phân tích tài chính. Mô hình chuỗi thời gian cũng có thể ứng dụng trong kinh doanh, bằng cách dự báo nhu cầu sản phẩm, doanh thu và chi phí trong tương lai.

Nội dung của khóa học

  • Phân tích tính xu hướng (trend)
  • Phân tích tính mùa vụ (seasonality)
  • Phân tích tính chu kỳ – mô hình ARIMA
  • Mô hình GARCH cho chuỗi thời gian có phương sai thay đổi
  • Minh họa chuỗi thời gian và thực hành phân tích trên Microsoft Excel
nội dung Khóa học Phân tích chuỗi thời gian trong kinh tế - tài chính

Đối tượng của khóa học:

  • Sinh viên ngành tài chính ngân hàng, phân tích định lượng
  • Người làm việc trong ngành tài chính ngân hàng liên quan đến phân tích thống kê

Yêu cầu của khóa học

  • Kiến thức cơ bản về xác suất thống kê
  • Kiến thức về mô hình hồi quy tuyến tính

Nội dung khóa Phân tích chuỗi thời gian trong kinh tế – tài chính

Nguồn: https://www.udemy.com/course/phan-tich-chuoi-thoi-gian/

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top