Khóa học Lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao thông qua các dự án

Khóa học Lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao thông qua các dự án

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao thông qua các dự án. Khóa học cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng dành cho người mới bắt đầu tới những kiến thức nâng cao hơn và tất cả các kiến thức đó sẽ được áp dụng vào dự án thực tế trong khóa học.

Nội dung khóa Lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao thông qua các dự án

Nếu bạn muốn học lập trình Python hoặc cải thiện kiến thức về ngôn ngữ này, khóa học “Lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao” sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Khóa học cung cấp cho bạn nhiều bài giảng, bài tập và dự án thực tế để bạn có thể nắm vững cú pháp Python, các khái niệm chủ yếu, và nâng cao kỹ năng lập trình Python của mình.

Khóa học áp dụng phương pháp học tập hiệu quả bằng cách kết hợp lý thuyết và thực hành. Học viên sẽ được học qua video bài giảng, bài tập thực hành và dự án cá nhân để vận dụng những kiến thức đã học vào các tình huống thực tế.

Khóa học sẽ giúp học viên nắm chắc kiến thức về ngôn ngữ lập trình Python và các khái niệm lập trình cơ bản. Họ sẽ có thể tạo ra các chương trình Python nâng cao, sử dụng và vận dụng các cấu trúc dữ liệu và thuật toán, và có khả năng tham gia vào các dự án Python thực tế

Bạn sẽ được học về:

 • Hiểu rõ đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Python và các ứng dụng có thể phát triển bằng ngôn ngữ này
 • Biết cách cài đặt môi trường phát triển PyCharm để lập trình bằng Python
 • Nắm rõ cú pháp cơ bản của Python, cách khai báo biến
 • Biết cách xử lý chuỗi (string), phương thức về chuỗi
 • Nắm được các phép toán số học và phép toán logic trong Python
 • Nắm được cấu trúc điều khiển và vòng lặp
 • Nắm được kiểu dữ liệu List, Tuple và Dictionary trong Python và ứng dụng
 • Biết cách sử dụng hàm (Function) và Module trong Python
 • Biết cách lập trình hướng đối tượng với lớp (class), kế thừa, đa hình
 • Cách xử lý lỗi và làm việc với File
 • Hiểu và ứng dụng các thư viện Python (web, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, v.v.)
nội dung khóa học Lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao thông qua các dự án

Đối tượng của khóa học

 • Người mới bắt đầu học lập trình và muốn học Python là ngôn ngữ đầu tiên của mình.
 • Các lập trình viên đã có kinh nghiệm với ngôn ngữ khác và muốn mở rộng kiến thức của mình bằng cách học Python.
 • Sinh viên, nhân viên văn phòng và những người quan tâm đến lập trình Python và muốn sử dụng nó trong công việc hàng ngày hoặc các dự án cá nhân.
 • Các bạn sinh viên muốn học lập trình Python để phát triển các dự án về Web, IoT, phân tích dữ liệu, AI

Nội dung khóa Lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao thông qua các dự án

Nguồn: https://www.udemy.com/course/lap-trinh-python-tu-co-ban-en-nang-cao-thong-qua-cac-du-an/

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top