Sách Deep Learning cơ bản Nguyễn Thanh Tuấn

Sách Deep Learning cơ bản – Nguyễn Thanh Tuấn

Dưới đây là Sách Deep Learning cơ bản – Nguyễn Thanh Tuấn mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Sách Deep Learning cơ bản

Các thay đổi trong lần tái bản thứ hai:

 • Thêm chương GAN.
 • Viết bài sequence to sequence và attention.
 • Viết bài hướng dẫn dùng yolo để detect biển số xe.
 • Thêm phần visualize CNN.
 • So sánh các loss function cho linear regression.
 • Giải linear regression bằng đại số tuyến tính.
 • Viết lại phần python cơ bản.
 • Thêm phần word embedding.
 • Thêm phần batch normalization.
 • Hướng dẫn lưu model trong machine learning dùng numpy.
 • Đọc soát lại và sửa nội dung các phần trong sách.

Blog tác giả: https://nttuan8.com/sach-deep-learning-co-ban/

Tài liệu môn Quy hoạch và phát triển hệ thống năng lượng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top