Quy hoạch & phát triển hệ thống năng lượng

Quy hoạch và phát triển hệ thống năng lượng

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quy hoạch và phát triển hệ thống năng lượng mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Tổng hợp tài liệu môn học

Trong thư mục bao gồm nhiều tài liệu khac snhau như tài liệu ứng dụng excel trong kinh tế, file cài, tài liệu linq,.. Mình chỉ minh học 1 file chi tiết các bạn xem trong thư mục nhé

Tài liệu ứng dụng Excel trong kinh tế

Tài liệu môn Quản trị kinh doanh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top