Khóa học

Chia sẻ các khóa học online nhiều chủ đề như TOEIC, lập trình, thiết kế đồ họa, công nghệ thông tinm tin học văn phòng,…

Khóa học Selenium Webdriver 3.xx với ngôn ngữ JAVA

Khóa học Selenium Webdriver 3.xx với ngôn ngữ JAVA

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Selenium Webdriver 3.xx với ngôn ngữ JAVA hoàn toàn miễn phí. Khóa học dạy selenium với Java Nội dung khóa học Selenium Webdriver 3.xx Trong khóa học này, học viên sẽ được hướng dẫn cách trích xuất thuộc tính và phần tử trên các

Khóa học Selenium Webdriver 3.xx với ngôn ngữ JAVA Read More »

Khóa học Thành thạo Docker - Kubernetes trong 8 giờ - 2024

Khóa học Thành thạo Docker – Kubernetes trong 8 giờ – 2024

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Thành thạo Docker – Kubernetes trong 8 giờ – 2024 hoàn toàn miễn phí. Khóa học cung cấp 8 giờ học hiệu quả với 9 bài tập, 45 video thực hành và 50 video bài giảng Nội dung khóa học Thành thạo Docker –

Khóa học Thành thạo Docker – Kubernetes trong 8 giờ – 2024 Read More »

Khóa học Tổng quan ngành Truyền thông Việt Nam

Khóa học Tổng quan ngành Truyền thông Việt Nam

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Tổng quan ngành Truyền thông Việt Nam hoàn toàn miễn phí. Khóa học sẽ giải đáp cho bạn những câu hỏi về ngành truyền thông Việt Nam. Nội dung khóa học Tổng quan ngành Truyền thông Việt Nam Bạn đã nắm được các Xu

Khóa học Tổng quan ngành Truyền thông Việt Nam Read More »

Khóa học Writing Convincing Content Viết thắng Nhân tâm

Khóa học Writing Convincing Content: Viết thắng Nhân tâm

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Writing Convincing Content: Viết thắng Nhân tâm hoàn toàn miễn phí. Khóa học rèn kỹ năng viết content. Nội dung khóa học Writing Convincing Content: Viết thắng Nhân tâm Đọc – Học – Vọc, ba yếu tố quan trọng hình thành một người viết

Khóa học Writing Convincing Content: Viết thắng Nhân tâm Read More »

[Vi] Khóa học Vui học lập trình scratch cùng con

[Vi] Khóa học Vui học lập trình scratch cùng con

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Vui học lập trình scratch cùng con hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn nhỏ. Khóa học giúp giúp phụ huynh, giáo viên gần gũi và phát triển tư duy logic lập trình cho con trẻ Nội dung khóa học Vui học lập

[Vi] Khóa học Vui học lập trình scratch cùng con Read More »

Khóa học Data Processing Analysis với Python - Nordiccoder

Khóa học Data Processing Analysis với Python – Nordiccoder

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Data Processing Analysis với Python – Nordiccoder hoàn toàn miễn phí. Khóa học giúp cho bạn nắm được cách sử dụng python để phân tích và xử lý dữ liệu. Nội dung khóa học Data Processing Analysis với Python Sau khi hoàn thành khóa

Khóa học Data Processing Analysis với Python – Nordiccoder Read More »

Scroll to Top