Khóa học Selenium Webdriver 3.xx với ngôn ngữ JAVA

Khóa học Selenium Webdriver 3.xx với ngôn ngữ JAVA

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Selenium Webdriver 3.xx với ngôn ngữ JAVA hoàn toàn miễn phí. Khóa học dạy selenium với Java

Nội dung khóa học Selenium Webdriver 3.xx

Trong khóa học này, học viên sẽ được hướng dẫn cách trích xuất thuộc tính và phần tử trên các trang web, đồng thời họ sẽ học cách tạo ra một bộ công cụ của riêng mình để tương tác với các trang web khác bằng cách sử dụng Selenium webdriver. Chúng ta sẽ khám phá cách trích xuất các phần tử trên trang web và làm quen với TestNG framework. Ngoài ra, chúng ta sẽ tìm hiểu về Selenium 4 và Cucumber.

Nội dung khóa học Selenium

 • Tìm hiểu Selenium Webdriver
 • Tìm hiểu về TestNG framework
 • Cách lấy những thuộc tính, phần tử trên trang web từ cơ bàn đến phức tạp
 • Cách tạo ra một bộ tool của mình

Bên cạnh đó, học viên sẽ học được cách triển khai dư án lên jenkins và build dự án của mình.

 • Cách lấy các phần tử trên một trang web như the nào và tool hỗ trợ
 • Tìm hiểu về TestNG khác với UNit như thế nào
 • Tìm hiếu Selenium 4 khác với 3 như thế nào
 • và tìm hiểu Selenium webdriver từ cơ bản đến nâng cao
 • Đối tượng học: Học viên yêu thích kiểm thử tự động
 • Yêu cầu khóa học: biết Java cơ bản,
 • Hiệu quả đầu ra: biết cách kiểm thử tự động các chúc năng liên quan về form, đọc ghi excel, logs, tạo báo cáo với testng và extents report. Bên cạnh đó biết cách triển khai lên jenkins.

Tải khóa học Selenium Webdriver 3.xx với ngôn ngữ JAVA

Lưu ý: Khóa học được sưu tầm trên mạng nên không thể tránh những thiếu xót và đã cũ nên các bạn thông cảm.

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top