Khóa học Thành thạo Docker - Kubernetes trong 8 giờ - 2024

Khóa học Thành thạo Docker – Kubernetes trong 8 giờ – 2024

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Thành thạo Docker – Kubernetes trong 8 giờ – 2024 hoàn toàn miễn phí. Khóa học cung cấp 8 giờ học hiệu quả với 9 bài tập, 45 video thực hành và 50 video bài giảng

Nội dung khóa học Thành thạo Docker – Kubernetes

Hiện nay, việc phát triển và triển khai ứng dụng đang diễn ra theo hình thức containerized hoặc micro-service, trở nên ngày càng phổ biến nhờ vào tính linh hoạt và khả năng triển khai dễ dàng trên nhiều đám mây (multi-cloud). Trong đó, Docker đóng vai trò quan trọng với các thành phần quản lý như container, mạng, ổ đĩa, hình ảnh trên một nút và cả các mô hình triển khai phức tạp như cluster.

Khóa học Docker trong 8 giờ nhằm giúp SysAdmin, Developers và Systems Engineer có kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, nắm bắt nhanh chóng công nghệ ứng dụng của Docker và Kubernetes. Khóa học bao gồm 9 bài tập thực hành tại nhà, hàng chục bài thực hành và video bài giảng, giúp học viên nắm vững kiến thức và thành thạo việc sử dụng Docker và Kubernetes thông qua giao diện dòng lệnh.

Nội dung chính của khóa học

 • Docker Engine
 • Container
 • Docker objects like Network, Volume, Image
 • DockerFile
 • Docker Compose
 • Docker Swarm
 • Docker Stack
 • Kubernetes Architecture
 • Kubernetes Cluster
 • Kubernetes Application
Khóa học Thành thạo Docker - Kubernetes trong 8 giờ - 2024

Khóa học Thành thạo Docker dành cho ai?

 • System Admin hoặc Systems Engineer muốn hiểu về cơ sở hạ tầng cơ bản của kiến trúc dịch vụ micro hiện đại. Cơ sở hạ tầng dựa trên container là phức tạp nhưng với một nền tảng tốt, hành trình sẽ được rút ngắn và thú vị hơn rất nhiều.
 • System Admin
 • Systems Engineer
 • Kỹ sư Bảo mật
 • Nhà phát triển muốn hiểu về cơ sở hạ tầng

Tải khóa học Thành thạo Docker – Kubernetes trong 8 giờ

Lưu ý: Khóa học được sưu tầm trên mạng nên không thể tránh những thiếu xót và đã cũ nên các bạn thông cảm.

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top