Khóa học NHẬP MÔN KIỂM THỬ

Khóa học nhập môn kiểm thử

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học nhập môn kiểm thử hoàn toàn miễn phí. Khóa học trang bị những kiến thức và kỹ năng thực hành kiểm thử.

Nội dung khóa học nhập môn kiểm thử

Lợi ích từ khóa học:

 • Biết quy trình phát triển phần mềm
 • Biết quy trình Kiểm thử phần mềm
 • Biết các kỹ thuật kiểm thử
 • Biết thiết kế kiểm thử và viết test case
 • Biết Quản lý lỗi và các công cụ liên quan
 • Biết làm báo cáo kiểm thử

Nội dung khóa học

 • Tổng quan khóa học
 • Các khái niệm cơ bản về kiểm thử – testing fundamentals
 • Types of test – các loại kiểm thử
 • Requirement analysis – phân tích yêu cầu
 • Tạo test case – testcase development
 • Quản lý lỗi và báo cáo

Tải khóa học nhập môn kiểm thử

Lưu ý: Khóa học được sưu tầm trên mạng nên không thể tránh những thiếu xót và đã cũ nên các bạn thông cảm.

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top