Khóa học Phân tích thiết kế hệ thống

Khóa học Phân tích thiết kế hệ thống

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Phân tích thiết kế hệ thống hoàn toàn miễn phí. Khóa học trang bị những kỹ năng thực hành về phân tích – thiết kế một hệ thống thông tin quản lý đáp ứng yêu cầu quản lý của một tổ chức theo phương pháp có cấu trúc

Nội dung khóa học Phân tích thiết kế hệ thống

Hệ thống thông tin tin học hoá đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hoạt động của các tổ chức và doanh nghiệp bằng cách tích hợp công nghệ thông tin vào mọi khía cạnh của hoạt động. Sở hữu một hệ thống thông tin quản lý toàn diện giúp cải thiện hiệu suất làm việc và đóng góp tích cực vào sự thành công của doanh nghiệp.

Khóa học này được xây dựng trên cơ sở các giáo trình chuẩn của các trường Đại học trong ngành Công Nghệ Thông Tin, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Thạch Bình Cường từ Đại học Bách Khoa Hà Nội. Khóa học cung cấp kiến thức về hệ thống thông tin quản lý, phương pháp và công nghệ phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kinh tế theo hai hướng cơ bản: cấu trúc và đối tượng, giúp học viên có kiến thức căn bản về hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

  • Các khái niệm cơ bản
  • Phương pháp luận về phát triển một hệ thống thông tin (httt)
  • Quy trình thiết kế hệ thống hướng cấu trúc
  • Các kỹ thuật phân tích cơ bản
  • Các kỹ thuật thiết kế cơ bản
  • Kỹ nghệ phần mềm hướng đối tượng
  • Quá trình phát triển phần mềm hướng đối tượng

Tải khóa học Phân tích thiết kế hệ thống

Lưu ý: Khóa học được sưu tầm trên mạng nên không thể tránh những thiếu xót và đã cũ nên các bạn thông cảm.

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top