Khóa học Python và thị giác máy tính

Khóa học Python và thị giác máy tính

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Python và thị giác máy tính hoàn toàn miễn phí. Khóa học giúp học học viên có thể thực hiện được các dự án về xử lý hình ảnh hoặc thực hiện các dự án về điều khiển IOT.

Nội dung khóa học Python và thị giác máy tính

“Python, một ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng, đã trở nên rất phổ biến ở nước ngoài, nhưng ở Việt Nam, nó vẫn còn khá mới mẻ. Đối tượng sử dụng của nó có thể rất đa dạng, từ những người mới tiếp cận lập trình đến những lập trình viên chuyên nghiệp, vì Python hỗ trợ cho việc phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau, từ các chương trình xử lý văn bản đơn giản đến các ứng dụng web và trò chơi.”

Khóa học giúp học học viên có thể thực hiện được các dự án về xử lý hình ảnh hoặc thực hiện các dự án về điều khiển IOT.

Nội dung khóa học

  • Giới thiệu tổng quan
  • Python căn bản
  • Xử lý ảnh

Tải khóa học Python và thị giác máy tính

Lưu ý: Khóa học được sưu tầm trên mạng nên không thể tránh những thiếu xót và đã cũ nên các bạn thông cảm.

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top