BF4726 - Tài liệu Quản lý chất lượng trong CNSH

BF4726 – Tài liệu Quản lý chất lượng trong CNSH

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF4726 – Quản lý chất lượng trong CNSH mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Các bạn xem toàn bộ bài giảng trong thư mục nhé.

2. Bài tập Quản lý chất lượng trong CNSH

3. Sách và tài liệu tham khảo (có Dược điển)

BF4718 – Kỹ thuật thu nhận Hợp chất có hoạt tính sinh học từ thực vật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top