BF5512 - Công nghệ sản phẩm lên men và đồ uống

BF5512 – Công nghệ sản phẩm lên men và đồ uống

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF5512 – Công nghệ sản phẩm lên men và đồ uống mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng Công nghệ sản phẩm lên men và đồ uống

Các bạn xem toàn bộ bài giảng trong thư mục nhé.

2. Tài liệu thi cuối kỳ

Các bạn xem tài liệu trong thư mục nhé

3. Tài liệu thí nghiệm

Các bạn xem tài liệu trong thư mục nhé

BF4726 – Tài liệu Quản lý chất lượng trong CNSH

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top