BF4718 - Kỹ thuật thu nhận Hợp chất có hoạt tính sinh học từ thực vật

BF4718 – Kỹ thuật thu nhận Hợp chất có hoạt tính sinh học từ thực vật

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF4718 – Kỹ thuật thu nhận Hợp chất có hoạt tính sinh học từ thực vật mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng kỹ thuật thu nhận

Mọi người xem toàn bộ bài giảng trong thư mục nhé.

2. Bài tập nhóm

BF4715 – Tài liệu Kỹ thuật nuôi cấy vi rút

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top