BF4715 - Tài liệu Kỹ thuật nuôi cấy vi rút

BF4715 – Tài liệu Kỹ thuật nuôi cấy vi rút

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF4715 – Kỹ thuật nuôi cấy vi rút mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng Kỹ thuật nuôi cấy vi rút

Mọi người vào thư mục để xem và tải toàn bộ Slide bài giảng môn này nhé.

bài giảng Kỹ thuật nuôi cấy vi rút

2. Bài tập nhóm

bài tập nhóm Kỹ thuật nuôi cấy vi rút

BF4711 – Tài liệu môn Vi sinh vật 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top