BF4711 - Tài liệu môn Vi sinh vật 2

BF4711 – Tài liệu môn Vi sinh vật 2

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF4711 – Tài liệu môn Vi sinh vật II mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng Vi sinh vật 2

Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ bài giảng các chương vi sinh vật 2 nhé (vi sinh vật II).

bai giảng Vi sinh vật 2

2. Tài liệu tham khảo

BF4709 – Kỹ thuật thu hồi hoàn thiện sản phẩm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top