tài liệu môn Quản trị công nghệ

EM4415 – Tài liệu môn Quản trị công nghệ

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu quản trị công nghệ mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

2. Bài tập quản trị công nghệ

3. Tài liệu tham khảo

Tài liệu môn Quản trị chất lượng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top