Tài liệu Quản trị dự án

Tài liệu môn Quản trị dự án

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu QT dự án mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

2. Bài tập quản trị dự án

3. Sách tham khảo

project_management_for_dummies_3rd_edition

4. Tài liệu tham khảo

Tài liệu môn Quản trị công nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top