Khóa học Analysing Visualizing Data với Tableau - Nordiccoder

Khóa học Analysing Visualizing Data với Tableau – Nordiccoder

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Analysing Visualizing Data với Tableau – Nordiccoder hoàn toàn miễn phí. Khóa học giúp cho bạn nắm chắc những kỹ năng về trực quan hóa dữ liệu với Tableau

Nội dung khóa học Analysing Visualizing Data với Tableau

Trực quan hóa dữ liệu là quá trình biểu diễn dữ liệu dưới dạng các đồ họa như biểu đồ, đồ thị hay sử dụng các phương pháp, công cụ khác nhằm minh họa dữ liệu một cách trực quan và hiệu quả nhất. Mục đích chính là chuyển đổi các nguồn dữ liệu thô thành những thông tin dễ quan sát, dễ hiểu, để truyền tải một cách rõ ràng và đầy đủ những hiểu biết (insights) từ dữ liệu đến người xem, người đọc.

Trực quan hóa dữ liệu giúp đặt ra những câu hỏi đúng đắn và làm cho dữ liệu dễ nhớ hơn đối với các bên liên quan. Nó được sử dụng để hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu hiệu quả hơn.

Analysing Visualizing Data với Tableau là khóa học giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Data Visualization đến thời điểm hiện tại. 

Nội dung chính của khóa học

 • Buổi 1 – Giới thiệu về phân tích dữ liệu và Tableau
 • Buổi 2 – Làm quen với Tableau Desktop
 • Buổi 3 – Xử lý dữ liệu
 • Buổi 4 – Các hàm tính toán
 • Buổi 5 – Các loại biểu đồ cơ bản và cách sử dụng
 • Buổi 6 – Định dạng biểu đồ
 • Buổi 7 – Phân tích dữ liệu với bản đồ
 • Buổi 8 – Xử lý dữ liệu với Tableau Prep
 • Buổi 9 – Thiết kế Dashboard và Story
 • Buổi 10 – Showcase các tính năng nâng cao
 • Buổi 11 – Thực hành và hỗ trợ tiểu luận cuối khoá
 • Buổi 12 – Báo cáo tiểu luận cuối khóa

Tải khóa học Analysing Visualizing Data với Tableau

Lưu ý: Khóa học được sưu tầm trên mạng nên không thể tránh những thiếu xót và đã cũ nên các bạn thông cảm.

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top