Khóa học Data Analyst Bootcamp - 200lab

Khóa học Data Analyst Bootcamp – 200lab

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Data Analyst Bootcamp – 200lab hoàn toàn miễn phí. Khóa học dành cho những người muốn học về Data Analytics

Nội dung khóa học Data Analyst Bootcamp – 200lab

Khoá học Data Analyst với lý thuyết và bài tập thực tiễn, từ nền tảng đến nâng cao. Thông thạo bộ công cụ phân tích dữ liệu: SQL, Google Data Studios, Python.

Chương trình Data Analyst Bootcamp cung cấp cho bạn một nền tảng kiến thức và kỹ năng toàn diện để trở thành một Nhà Phân tích Dữ liệu chuyên nghiệp. Sau khi hoàn tất khóa học, bạn sẽ thành thạo trong việc truy vấn và thao tác với dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL, phân tích và biểu diễn dữ liệu một cách trực quan bằng Python, cũng như xây dựng các báo cáo đầy đủ, chính xác và thẩm mỹ với công cụ Google Data Studio.

Hơn nữa, bạn sẽ được trang bị những kỹ thuật phân tích dữ liệu quan trọng như: Phân tích Lỗ rò (Funnel Analysis), Phân khúc Khách hàng (Customer Segmentation), Phân tích ABC-XYZ, Phân tích Giỏ hàng (Basket Analysis), Phân tích Nhóm (Cohort Analysis), Hồi quy (Regression), Phân loại (Classification), và nhiều kỹ thuật khác.

Nội dung chính của khóa học

  • Lập trình Python nền tảng, ứng dụng phân tích dữ liệu
  • Truy vấn và phân tích dữ liệu với SQL
  • Trực quan hóa dữ liệu với Google Data Studio
  • Tư duy phân tích dữ liệu ra insight từ cơ bản đến nâng cao

Video xem thử

Tải khóa học Data Analyst Bootcamp – 200lab

Lưu ý: Khóa học được sưu tầm trên mạng nên không thể tránh những thiếu xót và đã cũ nên các bạn thông cảm.

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top