Khóa học Business Intelligence Program (DA) - masteringda

Khóa học Business Intelligence Program (DA) – masteringda

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Khóa học Business Intelligence Program (DA) – masteringda hoàn toàn miễn phí. Khóa học dành cho những người đang làm việc trong lĩnh vực Business Intelligence/Data Analytics

Nội dung khóa học Business Intelligence Program (DA) – masteringda

80% nội dung của khóa học Business Intelligence Program là hướng dẫn về kỹ thuật phân tích (Descriptive & Diagnostics Techniques Taxonomy), khai phá dữ liệu, tạo dashboard báo cáo, tìm insight giá trị, kể chuyện với dữ liệu (Storytelling Framework), thống kê kinh doanh, tư duy phân tích (Analytical Thinking Framework in Data Analytic) và 20% là technical skills.

 • 1. Introduction & BI Overview
 • 2. Data Analytics Problem Solving Framework (1)
 • 3. Data Analytics Problem Solving Framework (2)
 • 4. Data Connectors
 • 5. Data Preparation (1)
 • 6. Data Preparation (2)
 • 7. Data Modeling (1)
 • 8. Data Modeling (2)
 • 9. Full Cycle Power BI Desktop
 • 10. Power BI Service & Account (Free & Pro)
 • 11. PowerBl Premium & Automation Dashboard
 • 12. Descriptive Analytics & Analytics Framework
 • 13. Diagnostics Analytics Framework (1)
 • 14. Diagnostics Analytics (2)
 • 15. Correction of Data Exploration
 • 16. Dashboard Design & Find Insights
 • 17. Correction of Dashboard & Insights
 • 18. Data Storytelling & Visualization Framework
 • 19. Correction of Data Storytelling
 • 20. Presentation for Final Test
 1. Nhà quản lý hoặc người đi làm trong mọi lĩnh vực có nhu cầu khai thác Data phục vụ cho công việc như HR, Finance, Marketing, Logistics, Sales… để đưa ra những quyết định tốt hơn qua việc phân tích dữ liệu của công ty, hoặc muốn chuyển qua ngành phân tích dữ liệu.
 2. Những người đang làm việc trong lĩnh vực Business Intelligence/Data Analytics mong muốn có hệ thống kiến thức bài bản và tư duy đúng cho công việc.
 3. Sinh viên/du học sinh mong muốn học hỏi thêm về lĩnh vực Data Analytics cho công việc tương lai và đón đầu xu thế.

Tải khóa học Business Intelligence Program (DA) – masteringda

Lưu ý: Khóa học được sưu tầm trên mạng nên không thể tránh những thiếu xót và đã cũ nên các bạn thông cảm.

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top