EE4271 - công nghệ xử lý nước thải

Tài liệu môn EE4271 Công nghệ xử lý nước thải

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn EE4271 Công nghệ xử lý nước thải Đại học Bách khoa Hà Nội mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng Công nghệ xử lý nước thải

ĐHCN.Bài Giảng Kỹ Thuật Xử Lý Nước Thải (NXB Hồ Chí Minh 2008) – Lâm Vĩnh Sơn, 202 Trang.pdf

2. Sách tham khảo các loại

SÁCH EE4271 Công nghệ xử lý nước thải

3. Bài tập + bài tập nhóm

4. Câu hỏi vấn đáp

Tài liệu môn Truyền động điện

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top