Ăn ten và truyền sóng

ET3280 – Tài liệu môn Anten và truyền sóng

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Anten và truyền sóng mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Đề thi Anten và truyền sóng

Trong thư mục bao gồm nhiều file khác nhau. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Bài tập môn học

3. Một số tài liệu lý thuyết và bài tập Ăn ten và truyền sóng

Dưới đây là một số tài liệu và lý thuyết và bài tập môn học này mà mình sưu tầm được. Mình sẽ demo file ở dưới cho các bạn xem và các bạn có thể tải toàn bộ tài liệu này ở bên trong thư mục bên dưới.

Tóm tắt lý thuyết môn ăn ten và truyền sóng

Tổng hợp lý thuyết và bài tập – file 02

Lý thuyết Anten

Sách English Grammar in Use Intermediate 5th bản PDF siêu đẹp

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top