tài liệu môn Cấu kiện điện tử - đại học bách khoa hà nội

Tài liệu môn Cấu kiện điện tử

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu cấu kiện điện tử mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Đề thi môn cấu kiện điện tử

Trong thư mục này mình có bao gồm nhiều đề và lời giải khác nhau trong cùng một thư mục. Ở đây mình chỉ demo một file.

2. Tài liệu ôn giữa kỳ môn học

3. Tổng hợp một số tài liệu khác

Tài liệu môn Ăn ten và truyền sóng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top