Tổng hợp Code Teams các môn học

Tổng hợp Code Teams các môn học

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc thì trong group Hỗ trợ học tập đã có rất nhiều bạn chuẩn bị cho một học kỳ mới bằng cách hỏi xin code teams các môn học như giải tích, đại số, xác suất, vật lý đại cương,… Vì thế nên để mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm mã code teams phù hợp với mình mà không bị trôi bài như trên Facebook thì bài viết này mình sẽ tổng hợp lại các code teams các môn học cho các bạn nhé.

1. Các môn học Đại cương thuộc Viện toán

Giải tích 3:

 • Mã BT: 0jv61km – Thầy Nguyễn Xuân Thọ
 • Mã LT: 2beg9vm – Cô Nguyễn Viết Thu La
 • Mã: 04jsqu0 – Thầy Thảo
 • Mã LT + BT: 84qb10b, 1mg8gh1

Giải tích 2 (NN1-2)

 • Mã: y6i7p0v – Thầy Tân
 • Mã LT + BT: jxevqif, 685bt5i
 • Mã LT + BT: obkE8vw, nhzaque

Giải tích 2 (Chương trình tiên tiến)

 • Mã BT: 0q3u0i6
 • Mã LT: ltnilu8

Xác suất thống kê:

 • Mã BT: fgl7ayi – Cô Nguyễn Thị Thanh Hiền
 • Mã LT:  2x7nfmq – Cô Nguyễn Thị Thanh Hiền

Xác suất thống kê (chương trình tiên tiến):

 • Mã lớp: 0kctqc8

Toán kinh tế

 • Mã lớp: 3z4mbt4

2. Các môn đại cương thuộc viện Vật lý kỹ thuật

Vật lý đại cương 1:

 • Mã BT: ig9p8vx – Cô Nguyễn Thu Nhàn
 • Mã LT: lx9wtgt – Cô Nguyễn Thu Nhàn
 • Mã BT: 6j9m1e9 – Thầy Lương Vĩnh Huy

Vật lý đại cương 2:

 • Mã BT: e8sbtae  – Thầy Phạm Nam Phong
 • Mã LT: 9riws7y – Cô Nguyễn Thị Thương

Vật lý đại cương 3

 • Mã 1130: uoe1t0k
 • Mã 1131 (LT+BT): riey325

3. Các môn thuộc viện Kinh tế và quản lý

Kinh tế vĩ mô:

 • Mã lớp: 1206ppw – Thầy Nguyễn Ái Đoàn

Nguyên lý Marketing:

 • Mã lớp: ypp3l3l – Cô Nguyễn Cẩm Giang

Pháp luật đại cương:

 • Mã lớp: z5qonfy – Cô Cao Thùy Dương
Hướng dẫn xin vào lớp đầy – Đại học Bách Khoa Hà Nội

4. Các môn thuộc viện Lý luận và chính trị

Triết học Mac-Lenin:

 • Mã lớp LT: z80unt1 – Cô Hoàng Thị Hạnh
 • Mã lớp BT: 90bimv1 – Cô Vũ Thị Mai Lương

Kinh tế chính trị:

 • Mã LT: ih7qsby – Cô Phương Dung
 • Mã BT: 0dp3dr0 – Cô Phương Dung

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Mã BT: zx4sefu – Cô Dáng Hương
 • Mã LT: jIw3wrv – Cô Dáng Hương

Chủ nghĩa xã hội khoa học:

 • Mã: mwa60ef
 • Mã: mistj1t – Cô Hạnh

5. Công cụ giúp tìm mã teams code

Hiện tại công cụ chỉ hỗ trợ Toán, CNTT, Điện, Cơ Khí, Sinh phẩm, KTHH và ĐTVT lấy mã code teams hoặc link vào teams của các lớp trước đó bằng mã lớp hoặc mã học phần.

6. Tổng hợp các môn khác

Tin học kinh tế cơ sở:

 • Mã lớp TH: rz844yo – Thầy Lân

Hóa học 1 –  CH1012:

 • Mã lớp:  lzmpi47 – Cô Hiền

Khí động lực học 1:

 • Mã lớp: ymdntmu

Mạch 1:

 • Mã lớp: 2mo3cls – Cô Hiền

Mô phỏng trong CNHH:

 • Mã LT+BT: 53mszfi
 • Mã thí nghiệm: ao6z80y

Quá trình thiết bị 2:

 • Mã lớp: adwtf1e

Quá trình thiết bị 3:

 • Mã lớp: movwsxc

Cơ khí ứng dụng:

 • Mã lớp: 6k50576

Cách xin vào lớp đầy các môn học

2 thoughts on “Tổng hợp Code Teams các môn học”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top