technical writing and presentation hust

IT2030 – Tài liệu môn Technical Writing and Presentation

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Technical Writing and Presentation mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng Technical Writing and Presentation SOICT

2. Đề thi môn học – CNTT

Trong thư mục là tổng hợp các đề thi của môn học này (chủ yếu bên công nghệ thông tin), mọi người vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

đề thi Technical Writing and Presentation

3. Tổng hợp bài tập lớn các ngành

Trong thư mục là tổng hợp bà tập lớn môn Technical Writing and Presentation của các nhóm ngành khác như công nghệ thông tin, năng lượng,… Chi tiết mọi người xem trong thư mục nhé.

bài tập lớn Technical Writing and Presentation

Tài liệu môn Sức bền vật liệu 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top