tài liệu sức bền vật liệu 2

Tài liệu môn sức bền vật liệu 2

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Sức bền vật liệu 2 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng sức bền vật liệu 2

2. Bài tập SBVL 2

Trong thư mục gồm nhiều hình ảnh khác nhau, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

bài tập sức bền vật liệu 2

3. Đề thi cuối kỳ có đáp án

Trong thư mục gồm nhiều hình ảnh khác nhau, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

đề thi sức bền vật liệu 2

Tài liệu môn Sức bền vật liệu 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top