Sức bền vật liệu 1

Tài liệu môn Sức bền vật liệu 1

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Sức bền vật liệu 1 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng sức bền vật liệu 1

2. Sách sức bền vật liệu và kết cấu

3. Bài tập SBVL 1

4. Đề thi sức bền vật liệu

Toàn bộ các bạn xem trong thư mục nhé.

đề thi sức bền vật liệu 1

4. Tài liệu thí nghiệm

Toàn bộ các bạn xem trong thư mục nhé.

thí nghiệm sức bền vật liệu 1

5. Tài liệu ôn tập – Sách BT

Tài liệu Deep Learning cơ bản – Ng. Tuấn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top