Thực hành xây dựng chương trình dịch IT4182

Tài liệu môn Thực hành xây dựng chương trình dịch IT4182

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Thực hành xây dựng chương trình dịch IT4182 – trường CNTT mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi.

1. Bài giảng môn học

Bài giảng bên dưới chỉ là một bài giảng minh họa, để xem toàn bộ bài giảng các bạn vào thư mục nhé.

bài giảng Thực hành xây dựng chương trình dịch IT4182

2. Tài liệu tổng hợp khác

Tham khảo: Tài liệu môn Hệ thống thông tin web (Web Information System)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top