Hệ thống thông tin web (Web Information System)

Tài liệu môn Hệ thống thông tin web (Web Information System)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BHệ thống thông tin web (Web Information System) mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi.

1. Bài giảng môn học

Bài giảng bên dưới chỉ là một bài giảng minh họa, để xem toàn bộ bài giảng các bạn vào thư mục nhé.

2. Bài tập lớn hệ thống thông tin web

Tài liệu bên dưới là một trong những bài tập lớn, trong thư mục còn nhiều bài khác. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé

Tham khảo: Tài liệu môn Bảo mật thông tin – IT4012

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top