Tài liệu môn Bảo mật thông tin - IT4012

Tài liệu môn Bảo mật thông tin – IT4012

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Bảo mật thông tin – IT4012 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi.

1. Bài giảng môn học

Bài giảng bên dưới chỉ là một bài giảng minh họa, để xem toàn bộ bài giảng các bạn vào thư mục nhé.

2. Tiểu luận bảo mật thông tin

Tài liệu bên dưới là một trong những bài tiểu luận, trong thư mục còn nhiều bài tiểu luận khác (có đi kèm với slide thuyết trình). Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé

3. Tài liệu tham khảo

Tham khảo: Tài liệu môn Tin học đại cương CTTT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top