Quản trị dự án CNTT

IT4244 – Tài liệu môn Quản trị dự án CNTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu quản trị dự án CNTT (quản trị dự án công nghệ thông tin) mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

2. Đề thi quản trị dự án CNTT

Tài liệu môn Quản trị dự án

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top