Hệ Thống Máy Tính IT4272

Tài liệu môn Hệ Thống Máy Tính IT4272

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Hệ Thống Máy Tính IT4272 – trường CNTT mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi.

1. Bài giảng môn học

Bài giảng bên dưới chỉ là một bài giảng minh họa, để xem toàn bộ bài giảng các bạn vào thư mục nhé.

Tham khảo: Tài liệu môn Thực hành xây dựng chương trình dịch IT4182

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top