Linux hệ nhúng theo chuẩn kỹ năng ITSS - IT4946

Tài liệu môn Linux hệ nhúng theo chuẩn kỹ năng ITSS – IT4946

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Linux hệ nhúng theo chuẩn kỹ năng ITSS – IT4946 – trường CNTT mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi.

1. Bài giảng Linux hệ nhúng

Bài giảng bên dưới chỉ là một bài giảng minh họa, để xem toàn bộ bài giảng các bạn vào thư mục nhé

2. Bài tập lớn Linux nhúng

Tham khảo: Tài liệu môn Hệ Thống Máy Tính IT4272

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top