Tổng hợp tài liệu học Latex từ A-Z

Tổng hợp tài liệu học Latex từ A-Z

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu học Latex từ A-Z, từ cơ bản tới nâng cao của Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Slide học Latex – HUST

ĐHCN.Bài Giảng Kỹ Thuật Xử Lý Nước Thải (NXB Hồ Chí Minh 2008) – Lâm Vĩnh Sơn, 202 Trang.pdf

2. Tài liệu học Latex (LT + BT)

Tài liệu tiếng việt được soạn dựa trên tài liệu của Dr Nicola L. C. Talbot.

3. Tài liệu vẽ hình Latex

4. Sách Latex tra cứu và soạn thảo

Tài liệu học Latex tra cứu và soạn thảo được xuất bản bởi Đại học quốc gia Hà Nội, của tác giả Nguyễn Hữu Điển, Nguyễn Minh Tuấn.

Tài liệu môn EE4271 Công nghệ xử lý nước thải

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top