Phân tích và thiết kế hệ thống

IT3120 – Tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Trong thư mục bao gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Đề thi phân tích và thiết kế hệ thống

Trong thư mục bao gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

3. Tài liệu tham khảo

Tài liệu môn Phân tích kinh doanh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top