Phân tích kinh doanh

EM4212(Q) – Tài liệu môn Phân tích kinh doanh

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu phân tích kinh doanh mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

2. Giáo trình phân tích kinh doanh NEU

3. Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm

Các bạn xem và tải toàn bộ file trong thư mục nhé.

Tài liệu môn Phân tích hoạt động kinh doanh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top