Phân tích hoạt động kinh doanh

BEM4212 – Tài liệu môn Phân tích hoạt động kinh doanh

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Trong thư mục bao gồm 2 bộ bài giảng với nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh

Tài liệu môn Phân tích dữ liệu nghiên cứu trong kinh tế và kinh doanh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top